Afyonun Ovaları Ve özellikleri

1-Afyon Ovası
Tamamı kapalı bir havza durumundadır. Akarçay'ın kuzeybatı-güneydoğu yönünde katettiği geniş düzlükler halindedir. Kuzeyinde Eynihan dağları (Beydağı 1750 m. Şamdağ 1500 m. Emirdağları 2066 m.) ve batıda Kalecik tepelerinin yer aldığı Kumalar dağları vardır. Akarçayın sağında ve solunda uzanan ova Eber ve Akşehir Göllerine çok az bir eğimle alçalmaktadır.

2-Dinar Ovası
Dinar Ovası Dinar'dan doğarak (Suçıkan) akan Büyük Menderes'in Samsun dağları ile Karadağ arasında geçtiği vadide daralıp tekrar genişleyerek il sınırlarına kadar devam eder.

3-Dombay Ovası

Akdağ Kumalar ve Samsun dağları ile çevrilidir. Bu ova güneye doğru alçalan bir tekne gibidir.Güneyinde Çapalı bataklığına yer veren ova kuzeyinde Sandıklı-Dinar arasındaki arızalı sahayı meydana getirir.

4-Sandıklı Ovası
Kufi çayının kolları olan Hamam çayı ile Sandıklı'nın içinden geçen (şimdi bu çay üzeri kapalı bir kanalla ilçe merkezinden geçer) Beylik deresinin birleştiği yerde yükselti 1000 m. den aşağı düşmektedir. Ova Kufi çayının akışı yönünde uzanarak Akdağ ile Burgaz dağları arasındaki vadide son bulur.

5-Büyük Sincanlı Ovası
Kuzeyinde İlbudak dağları(1563 m.) güneyindeAhır dağları batısında Murat dağları (2312 m.) bulunmaktadır. Bu ova doğuya doğru çok hafif bir meyille uzanarak Afyon ovası ile birleşir.

6- Küçük Sincanlı Ovası

Büyük Sincanlı ve Sandıklı havzalarının arasında bulunan Küçük Sincanlı Ovası küçük bir çöküntü ovasıdır. Ortalama yükseltisi 1190 m.olan ovanın etrafı dağlarla çevrilidir. Küçük Sincanlı Ovası Başağaç Boğazı ile Sandıklı Ovası'na Damlalı Boğazı ile Büyük Sincanlı Ovasına bağlıdır

7-Şuhut Ovası

Doğusu bir plâto ile sınırlıdır. Batısı derin vadilerle yarılmış dik ve çıplak Kumalar dağlarıyla güneyi ise Kocakal (1675 m.) ve Kayrak dağı ile çevrilidir.

8-Çöl Ovası
Geneli ve Çamurca Ovaları Bu küçük ovalar Sultandağlarının kuzey etekleriyle Kumalar dağlarının güney etekleri arasında sıralanır.

9-Emirdağ Ovası
Güneyde Emirdağlarıyla (2066 m.) çevrilidir. Doğu-batı yönünde uzun kuzey-güney yönünde dardır. Tabanlarında geniş çayırlıklar bulunur.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !